Algemene voorwaarden voor Atelier-K!

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 05/03/2021.

Lees hier de algemene voorwaarden voor Atelier-K!, gevestigd te Terlindenhofstraat 182 – 2170 Merksem, België.

Contactinformatie:
Terlindenhofstraat 182
2170 Merksem
Tel. +32(0) 478 582 515

Deze Inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops en evenementen. Door je in te schrijven geef je aan met de Inschrijvingsvoorwaarden akkoord te gaan.

Inschrijving cursus/workshop

Inschrijven en betalen verloopt via de website. Is het niet mogelijk om via deze weg in te schrijven kunt u steeds per mail inschrijven. Inschrijven gebeurt in volgorde van binnenkomen en geldt voor de hele cursus/workshop.

Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Als een cursus of workshop volzet is komt u automatisch op de reservelijst. Mocht er een plaats zijn vrij gekomen, neemt Atelier-K! zo snel mogelijk contact met u op.

De reservelijst van een cursus of workshop vervalt bij aanvang van de desbetreffende cursus of workshop. Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de Inschrijvingsvoorwaarden.

Betaling

De deelnemer dient het gehele bedrag online te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen Atelier-K! . Bij inschrijving vanaf 4 dagen t/m 1 dag voor aanvang van een cursus/workshop dient het inschrijvingsgeld onmiddellijk betaald te worden. Hetzij contant hetzij met een overschrijving waarvan het bewijs van betaling nog dezelfde dag per mail naar Atelier-K! wordt verstuurd. Na ontvangst van het inschrijvingsgeld ontvangt u een bevestigingsmail.

Annulering workshop

Bij annulering van een workshop tot 14 dagen vóór aanvang van een workshop krijgt u het
volledige bedrag terug, minus €15 aan administratiekosten. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van een workshop wordt €35 (= de prijs van de totale workshop minus de prijs voor de klei, glazuur en bakkosten) van het inschrijvingsgeld in rekening gebracht.

Bij het niet verschijnen tijdens een workshop wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald. Mocht u niet kunnen, dan mag u zelf ook voor vervanging zorgen. Uw deelname is overdraagbaar, maar meld het wel. Verplaatsing naar een ander lesmoment van een workshop kan tot 14 dagen voor aanvang van een workshop, na overleg met Atelier-K! en voor zover er plaatsen beschikbaar zijn. Een gemiste les van een workshop, indien de workshop uit meerde lessen bestaat, kan niet ingehaald worden.

Voor een workshop @ home kan je niet annuleren, dit omwille van de gereedschappen die we voor jou moeten reserveren en dus niet beschikbaar zijn op dat moment.

Annulering cursus

Bij annulering van een cursus tot 15 dagen vóór aanvang van de cursus krijgt u het volledige bedrag terug, minus €35 aan administratiekosten. Bij annulering vanaf 5 dagen vóór aanvang van de cursus wordt 50% van het
inschrijvingsgeld in rekening gebracht.

Bij het niet verschijnen tijdens de cursus wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald. Mocht u niet kunnen, dan mag u zelf ook voor vervanging zorgen. Uw deelname is overdraagbaar, maar meld het wel. Een gemiste les van een cursus, kan later ingehaald worden. Dit kan enkel in overleg met de docent gebeuren (niet van toepassing bij mini cursussen).

Verhindering

Teruggave van het lesgeld is alleen mogelijk in bijzondere gevallen als langdurige ziekte, verhuizing of verandering van werk(uren). Teruggave van het lesgeld is enkel mogelijk na overleg met de directie en met het voorleggen van een geldig bewijs.

Gemiste lessen kunnen binnen dezelfde reeks tijdens een ander lesmoment ingehaald worden, mits er plaats is en enkel in overleg met de docent(en). Het lesgeld van gemiste niet ingehaalde lessen wordt niet terugbetaald.

Annulering/verplaatsing van een cursus/workshop door Atelier-K!

De cursussen/workshops vinden alleen plaats mits er minimaal 6 deelnemers zijn. De jaarcursussen (20 lessen) vinden alleen plaats mits er minimaal 8 deelnemers zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen kan de cursus/workshop geannuleerd worden. Mocht een cursus/workshop niet plaatsvinden of worden uitgesteld dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.

Atelier-K! kan, tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus/workshop, de datum van een cursus/workshop wijzigen. De deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld via email en hebben de mogelijkheid de cursus/workshop kosteloos te verplaatsen of te annuleren.

Bij ziekte of langdurige afwezigheid van een docent kan Atelier-K! een andere docent aanstellen of de aangeboden cursus/workshop annuleren. Bij annulering wordt, in overleg, de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd. Bij annulatie wordt het eventueel betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald.

Klachten

Heb je een klacht over een cursus of workshop? Neem dan contact op met Atelier-K! en we zullen ons best doen om u daarbij van dienst te zijn en het probleem op te lossen. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid

Tijdens een cursus/workshop wordt soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Atelier-K! is niet verantwoordelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding of een schort aan te trekken.

Opnames van een cursus/workshop en cursusteksten zijn enkel voor eigen gebruik. Al het cursus/workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

Het maken van beeldopnames van een (gedeelte van) cursus/workshop is toegestaan, maar dient enkel voor eigen gebruik. Opnames van een cursus/workshop mogen gebruikt worden op social media, mits vermelding van Atelier-K! tenzij uitdrukkelijk door de deelnemer aangegeven, behoudt Atelier-K! het recht alle beeldmateriaal door een van de medewerkers van Atelier-K! voor PR doeleinden te gebruiken.

Overig

Atelier-K! behoudt zich altijd het recht om de cursussen en workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen aan te passen.

Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een cursus/workshop heeft Atelier-K! het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de cursus/workshop, en te weigeren voor volgende cursussen en/of workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde inschrijvingsgeld niet terug.

In alle gevallen waarin deze Inschrijvingsvoorwaarden niet voorzien beslist de directie. Op al onze cursussen en workshops zijn onze Atelier-K! inschrijvingsvoorwaarden van toepassing. Door je in te schrijven ga je akkoord met deze Inschrijvingsvoorwaarden.