Algemene voorwaarden voor Atelier-K!

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 04/11/2021.

Lees hier de algemene voorwaarden voor Atelier-K!, gevestigd te Terlindenhofstraat 182 – 2170 Merksem, België.

Contactinformatie:
Terlindenhofstraat 182
2170 Merksem
Tel. +32(0) 478 582 515

Deze Inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops en evenementen. Door je in te schrijven geef je aan met de Inschrijvingsvoorwaarden akkoord te gaan.

Inschrijving cursus/workshop

Inschrijven en betalen verloopt via de website. Is het niet mogelijk om via deze weg in te schrijven kun je steeds per mail inschrijven. Inschrijven gebeurt in volgorde van binnenkomen en geldt voor de hele cursus/workshop.

Na inschrijving ontvang je een ontvangstbevestiging per e-mail. Als een cursus of workshop volzet is kan je je aanmelden voor de wachtlijst. Mocht er een plaats zijn vrij gekomen, neemt Atelier-K! zo snel mogelijk contact met je op.

De wachtlijst van een cursus of workshop vervalt bij aanvang van de desbetreffende cursus of workshop. Door de inschrijving verklaar je je akkoord met de Inschrijvingsvoorwaarden.

Betaling

De deelnemer dient het gehele bedrag online te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen Atelier-K! . Bij inschrijving vanaf 4 dagen t/m 1 dag voor aanvang van een cursus/workshop dient het inschrijvingsgeld onmiddellijk betaald te worden. Hetzij contant hetzij met een overschrijving waarvan het bewijs van betaling nog dezelfde dag per mail naar Atelier-K! wordt verstuurd. Na ontvangst van het inschrijvingsgeld ontvang je een bevestigingsmail.

Annuleren

WORKSHOP

Meer dan 14 dagen vooraf:

 • Je zoekt zelf iemand in jouw plaats. 
 • Je boekt kosteloos om naar een andere beschikbare workshop/cursus op onze agenda.
 • Of je ontvangt een tegoedbon* voor het bedrag van de workshop verminderd met €15 administratieve kost per deelnemer.

Vanaf 14 dagen vooraf:

 • Je zoekt zelf iemand in jouw plaats. 
 • Of wij zoeken voor jou een andere kandidaat en we doen daarvoor ons uiterste best.
 1. We hebben een andere kandidaat gevonden: Je krijgt een tegoedbon* voor het bedrag van de workshop, verminderd met €15 administratieve kost per deelnemer.
 2. We hebben geen andere kandidaat gevonden: Je krijgt een tegoedbon* voor het bedrag van de workshop, verminderd met €45 administratieve kost per deelnemer.

Vanaf 24u vooraf:

 • Er is geen tegoedbon mogelijk.
 • Ook bij het niet verschijnen tijdens een workshop is er geen tegoedbon mogelijk.

Een gemiste les van een workshop die uit meerdere lessen bestaat, kan niet ingehaald worden.

WORKSHOP OP AANVRAAG (GROEPEN)

Meer dan 14 dagen vooraf:

 • Je boekt kosteloos om naar een andere beschikbare datum in onze agenda.
 • Of je ontvangt een terugbetaling voor het bedrag van de workshop verminderd met €15 administratieve kost per deelnemer.

Vanaf 14 dagen vooraf:

Dit betekent dat we geen andere reservaties in de plaats hebben kunnen aannemen.

 • Je boekt om naar een andere beschikbare datum in onze agenda. Het forfait per deelnemer wordt extra aangerekend, de reeds betaalde materiaal- en bakkosten niet.
 • Of je ontvangt een terugbetaling voor het bedrag van de materiaal- en bakkosten, maar niet van het forfait.

Vanaf 24u vooraf:

 • Er is geen omboeking, tegoed of terugbetaling mogelijk.

Wijzinging aantal deelnemers:

Bij een (beperkte) wijziging in het aantal deelnemers kunnen we ‘last minute’ nog aanpassingen doen.

(Een gemiste les van een workshop die uit meerdere lessen bestaat, kan niet ingehaald worden.)

MINICURSUS** OF JAARCURSUS

Meer dan 21 dagen vooraf:

 • Je zoekt zelf iemand in jouw plaats.
 • Je boekt kosteloos om naar een andere beschikbare workshop/cursus op onze agenda.
 • Of je ontvangt een tegoedbon* voor het bedrag van de workshop verminderd met €15 administratieve kost per deelnemer.

Vanaf 21 dagen vooraf:

 • Je zoekt zelf iemand in jouw plaats. 
 • Of wij zoeken voor jou een andere kandidaat en doen we daarvoor ons uiterste best.
 1. We hebben een andere kandidaat gevonden: Je krijgt een tegoedbon* voor het bedrag van de cursus verminderd met €15 administratieve kost.
 2. We hebben geen andere kandidaat gevonden: Je krijgt een tegoedbon*  voor het bedrag van de cursus verminderd met 50%.

Vanaf 24u vooraf:

 • Er is geen tegoed mogelijk.
 • Ook bij afwezigheid tijdens een cursus is geen tegoed mogelijk.

Een gemiste les van een minicursus kan niet ingehaald worden.

Een gemiste les van een jaarcursus kan wel worden ingehaald (zie voorwaarden afwezigheden inhalen). 

WORKSHOP @ HOME

Voor een workshop @ home kan je niet annuleren, dit omwille van de gereedschappen die we voor jou moeten reserveren en dus niet beschikbaar zijn op dat moment.

* Een tegoedbon is 1 jaar geldig en kan je gebruiken voor de reservatie van een workshop of cursus bij Atelier-K! , of kan je gebruiken voor een mooi ontwerp uit de K!-design collectie.

** Een minicursus bestaat uit 2 of  meer halve lesdagen.

Verhindering

Teruggave van het lesgeld is alleen mogelijk in bijzondere gevallen als langdurige ziekte, verhuizing of verandering van werk(uren). Teruggave van het lesgeld is enkel mogelijk na overleg met de directie en met het voorleggen van een geldig bewijs.

Gemiste lessen van de jaarcursus kunnen binnen dezelfde reeks tijdens een ander lesmoment ingehaald worden, mits er plaats is en enkel in overleg met de docent(en). Het lesgeld van gemiste niet ingehaalde lessen wordt niet terugbetaald.

Annulering/verplaatsing van een cursus/workshop door Atelier-K!

De cursussen/workshops vinden alleen plaats mits er minimaal 6 deelnemers zijn. De jaarcursussen (20 lessen) vinden alleen plaats mits er minimaal 8 deelnemers zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen kan de cursus/workshop geannuleerd worden. Mocht een cursus/workshop niet plaatsvinden of worden uitgesteld dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.

Atelier-K! kan, tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus/workshop, de datum van een cursus/workshop wijzigen. De deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld via email en hebben de mogelijkheid de cursus/workshop kosteloos te verplaatsen of te annuleren.

Bij ziekte of langdurige afwezigheid van een docent kan Atelier-K! een andere docent aanstellen of de aangeboden cursus/workshop annuleren. Bij annulering wordt, in overleg, de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd. Bij annulatie wordt het eventueel betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald.

Klachten

Heb je een klacht over een cursus of workshop? Neem dan contact op met Atelier-K! en we zullen ons best doen om u daarbij van dienst te zijn en het probleem op te lossen. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid

Tijdens een cursus/workshop wordt soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Atelier-K! is niet verantwoordelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding of een schort aan te trekken.

Opnames van een cursus/workshop en cursusteksten zijn enkel voor eigen gebruik. Al het cursus/workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

Het maken van beeldopnames van een (gedeelte van) cursus/workshop is toegestaan, maar dient enkel voor eigen gebruik. Opnames van een cursus/workshop mogen gebruikt worden op social media, mits vermelding van Atelier-K! tenzij uitdrukkelijk door de deelnemer aangegeven, behoudt Atelier-K! het recht alle beeldmateriaal door een van de medewerkers van Atelier-K! voor PR doeleinden te gebruiken.

Overig

Atelier-K! behoudt zich altijd het recht om de cursussen en workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen aan te passen.

Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een cursus/workshop heeft Atelier-K! het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de cursus/workshop, en te weigeren voor volgende cursussen en/of workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde inschrijvingsgeld niet terug.

In alle gevallen waarin deze Inschrijvingsvoorwaarden niet voorzien beslist de directie. Op al onze cursussen en workshops zijn onze Atelier-K! inschrijvingsvoorwaarden van toepassing. Door je in te schrijven ga je akkoord met deze Inschrijvingsvoorwaarden.