Do’s and don’ts in het atelier

Wegwijs

Goede afspraken maken goede vrienden 😉 Lees hier aan welke basisregels je je dient te houden wanneer je een cursus, workshop of vrij atelier komt volgen bij Atelier-K!.

KEUKEN
De keuken is de properste ruimte van het atelier, dit houden we graag zo. Klei of kleihanden komen er niet in. Dus was je handen indien nodig voordat je daar binnengaat.

Drinken is zelfbediening.
Koffie, thee, water is gratis beschikbaar voor normaal verbruik.

Bibliotheek
Boeken en tijdschriften zijn ter beschikking ter inspiratie, deze blijven in de keuken. Zo worden ze niet besmeurd met klei. Wil je graag een voorbeeld uit een boek of tijdschrift om in het atelier mee te werken, maak een foto met je smartphone, gebruik deze als voorbeeld of druk het af op papier.

Inspiratie en technieken
Voor de cursusreeksen wordt een programma uitgewerkt met inspiratie en decoratietechnieken. De uitgewerkte teksten met werkwijzen, aandachtspuntjes en recepten zijn ter beschikking, ook voor mensen van vrij atelier. Het is echter niet de bedoeling om deze teksten te kopiëren en te verspreiden. Op de website van Atelier-K! onder de ONTDEK pagina worden deze teksten ook telkens aangevuld zodat ze voor iedereen en op elk moment beschikbaar zijn.

ATELIER

Gereedschappen
Alle gereedschappen van het atelier maak je na gebruik telkens goed schoon met water. Er wordt met verschillende kleuren klei gewerkt en er is niets zo vervelend als een andere kleikeur die in de jouwe terecht komt. Kijk ook daarom het gereedschap na voordat je begint en maak het indien nodig nog eens schoon. Leg alles weer op de juiste plaats terug.

Werkplanken worden gebruikt om het werk waaraan je bezig bent veilig op je rek te plaatsen totdat het klaar is om te bakken. Werkplanken die je terugzet moeten altijd goed worden schoongemaakt, LET OP! Voor én achterkant van de plank 😉

Draaiplanken worden telkens teruggezet na de les, deze worden nooit bewaard op je rek. Hiervoor hebben we er niet voldoende.

Klein materiaal uit de kast en schuif leg je na gebruik terug op zijn plaats, hou het een beetje netjes/overzichtelijk.

Mallen en steunvormen
Er zijn verschillende mallen ter beschikking. De kleimallen van borden en kleine halve bollen zijn niet bedoeld om op je rek te houden. Deze mallen moeten telkens op het einde van de les worden teruggezet zodat iedereen de kans heeft om ermee te werken. Gipsmallen en grote halve bollen kunnen wel op je rek blijven zolang je ze nodig hebt. Wil je graag op je gerief kunnen rekenen maak je best je eigen mallen.

Spoelbak
Hou de spoelbak altijd vrij voor iedereen. Laat geen afwas opstapelen en ook niet uitlekken. De meeste spullen mag je nat terugleggen.

Handdoeken en vaatdoeken
Er zijn handdoeken en vaatdoeken voorzien, deze zijn echter alleen bedoeld voor de poets of je handen af te drogen. Gebruik deze nooit om je klei in te recupereren, hiervoor hebben we er niet genoeg.

GIPSHOEK

Een apart rek met materialen om met gips te werken is voorzien. Emmers en gereedschappen die in contact gekomen zijn met gips, moeten overvloedig met water afgespoeld en grondig gereinigd worden. Gipsresten in klei veroorzaken bakfouten.
Wanneer je een mal maakt en je hebt gips over, dan laat je de nog vloeibare gips opstijven in een plastic zak. Deze kan je na verharding deponeren in de vuilnisbak.

ATELIER KATJA

Het atelier van Katja is vlak naast de gipshoek. Ook al kan je erbinnen, dat is niet de bedoeling. Hier worden alle spullen voor de workshops gestockeerd, deze zijn niet ter beschikking tijdens de cursussen of vrij atelier. Bij de ingang staat een houten tafel die wel mag gebruikt worden om klei te kneden, zorg ervoor dat je die proper achter laat. De bakken met klei die onder die tafel staan zijn voor de workshops en daar blijf je ook af.

REKKEN

Bewaar al je persoonlijk materiaal en aangekochte klei op je toegewezen rek (te huur per maand voor vrij atelier). Ook het werkstuk waaraan je bezig bent en dat nog niet gebakken mag worden, wordt op het rek weggezet. Een andere plaats wordt enkel toegestaan na overleg met de lesbegeleiding.

KLAAR OM TE BAKKEN

In het glazuurlokaal staan ook de ovens en rekken met werk dat mag gebakken worden.

  • Er is een rek voor ruwbak, de eerste bakbeurt. Als je werk klaar is maar nog niet helemaal droog, mag het toch al op het rek met plastiek erover, Katja houdt het in het oog wanneer het droog is om te bakken.
  • Een ander rek voor de hoogbak of glazuurbak, de tweede bakbeurt, staat ernaast.

LET OP! Ongebakken of net geglazuurd werk is kwetsbaar, kom daar niet aan als het niet van jou is. Gebeurt er toch iets onvoorzien, meldt het dan even.

Er is ook een rek voor alle werken die een eerste keer gebakken zijn, klaar om te worden afgewerkt. Per groep is een schab voorzien.

OVENS

Het laden van de ovens wordt uitsluitend door het team van Atelier-K! gedaan. Dit gebeurt met de grootste zorg, in geval van kwetsbaar werk zal er gevraagd worden om samen te laden. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor onvoorziene zaken, iets dat toch niet in zijn geheel de oven in of uit gaat. Bij breuk na het bakken worden ook die bakkosten altijd aangerekend. Dat is nu eenmaal het risico van werken met keramiek. Breuk hoort er af en toe bij, ook bij de besten. Gemiddeld genomen is er 10% dat uitvalt.

GLAZUUR, ENGOBES EN PIGMENTEN

Een selectie vaste kleuren is aangemaakt in glazuur, engobes en pigmenten. Maak na gebruik de rand van de pot proper voordat je deze weer dicht doet. Zo vermijd je aangekoekte resten die het mengsel besmeuren. Het is nooit een garantie dat alle mengsels aangevuld zijn. In de vaste lessen maakt de cursist die een lege pot tegenkomt, en deze kleur wenst te gebruiken, het mengsel bij. Zo zal iedereen wel eens aan beurt komen, het is iets dat er gewoon bij hoort.
De potjes zijn duidelijk gelabeld. Zet alles terug op de juiste plaats.
Andere kleuren kunnen naar recept worden aangemaakt in de gewenste hoeveelheid.

VERBRUIK GRONDSTOFFEN

Klei koop je bij voorkeur aan bij Atelier-K! indien gewenste klei in het aanbod zit, deze wordt uitsluitend per pak verkocht. Klei die hier niet werd aangekocht wordt enkel gebakken indien het etiket van de klei kan getoond worden. Dit omwille van de juiste baktemperatuur.

Atelierglazuren zijn ter beschikking. Deze worden forfaitair afgerekend bij de bakkosten. Gekochte glazuren uit de winkel worden enkel gebakken op vertoon van het etiket, opnieuw omwille van de juiste baktemperatuur.

GLAZUURLOKAAL

Wanneer je het glazuurlokaal gebruikt om te spuiten of andere glazuurtechnieken toe te passen of glazuren en andere mengsels aan te maken, zorg je ervoor dat het lokaal steeds netjes achterblijft. Dit behoort niet tot de beurtrol. Kijk ook zeker de grond na voor gemorste druppels of poeder.

OPKUISEN

Je werkplek laat je netjes achter; de tafels worden met water schoongeveegd en de vloer wordt gekeerd. De stoelen plaats je nadien op de werktafels.

Vaste lessen werken met een beurtrol. Gelieve de lijst met poetsbeurten te respecteren, als je op een opgegeven moment niet kan, kan je steeds onderling wisselen.

Vrij atelier, daar zorgt ieder voor zijn eigen opkuis; vegen en spoelbak proper + eventueel afwas.

AFREKENEN

Voor de vaste lessen regel je de betalingen altijd op het einde van de les zodat we daar geen lestijd mee verliezen.
Vaste cursisten kunnen betalen via een lopende rekening. Betaal dan telkens voor de vakantie of werk met een voorschot.
Digitaal betalen beperk je liefst per semester. Dit kan per overschrijving of met QR-code op smartphone.
Cash betalen mag elke week of met een voorschot.
Vrij atelier wordt altijd per keer betaald als je geen vaste cursist bent.

GEZONDHEID

Kleistof en glazuren zijn ongezond, ons lichaam verteert deze stoffen niet.
Eten blijft in de keuken.
Drinken hou je vrij van stof.
Glazuurdruppels die gemorst worden op de grond veeg je onmiddellijk op met een natte doek.
Droogschuren doe je altijd boven een badje met water zodat het stof daarin wordt opgevangen en niet kan opvliegen.
Mondmasker is verplicht wanneer je recepten vanaf droge grondstoffen gaat aanmaken.

OPENINGSTIJDEN

Cursussen en workshops – De poort gaat telkens 20 minuten voor een les of workshop open.

Vrij atelier reserveer je altijd vooraf door aan te melden op de website. Open tussen 14-17u en 19-22u.

GEMISTE LESSEN

Alle lesmomenten zijn bij het begin van elk cursus/workshop bekend, het is dan ook de bedoeling dat je hiermee rekening houdt. Ben je ziek of heb je andere onvoorziene omstandigheden waardoor je een les niet kunt bijwonen verwittig je indien mogelijk vooraf.
Er wordt een lijst bijgehouden van cursisten die op voorhand weten dat ze afwezig zullen zijn. Dit geeft andere cursisten die afwezig zijn geweest de mogelijkheid een les in te halen. Deze planning is telkens in overleg met de lesbegeleiding.

Enkel afwezigheden die tijdig (minstens een week vooraf) worden gemeld, geven recht op een inhaalmoment. We doen hiervoor wat we kunnen 😉
Last-minute afmeldingen of niet verschijnen geven geen recht op inhalen. Verloren lessen worden niet terugbetaald. We rekenen op jullie begrip.
Het is geen garantie dat je alle afwezigheden kunt inhalen. Dit is vooral afhankelijk van je eigen beschikbaarheid en flexibiliteit.